Gentiana clusii

České jméno: hořec Clusiův

Gentiana clusii je bohatě modře kvetoucí rostlina evropských hor. Nejblíže roste na Slovensku a v Rakousku. V kultuře se pěstuje i v barvě bílé nebo narůžovělé. Vytváří přízemní růžice, květní lodyha nese jeden květ. Velice podobná je Gentiana acaulis. Preferuje vápencové půdy a slunnou polohu. Množí se výsevem (na povrch), dělením nebo řízkováním. Nenáročná.


Zobraz detail o rodu Gentiana.

Gentiana - hořec, je rod rostlin z čeledi hořcovitých. Jsou to byliny s jednoduchými, vstřícnými nebo přeslenitými listy a nápadnými květy. Květy jsou modrofialové, modré, purpurové, žluté nebo bílé, nejčastěji zvonkovitého tvaru. Listy mají charakteristickou souběžnou žilnatinu. Rod zahrnuje asi 360 druhů a je rozšířen zejména v mírném pásu severní polokoule a v horských oblastech. Největší počet druhů roste v Číně. Několik druhů se vyskytuje i v Austrálii a Jižní Americe. V České republice roste 7 původních druhů a jeden vysazený.